Αφίσες διαφόρων διαστάσεων

Η εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων, εντύπων και καρτών με ψηφιακή και offset εκτύπωση αποτελεί βασική εξειδίκευση για την tiposeto.eu. Με έδρα τον Πυργετό Λάρισας διανέμουμε σε όλη την  στην Ελλάδα.

Η ποιότητα των εκτυπώσεων και οι οικονομικές τιμές αποτελούν τα ισχυρά κίνητρα για εσάς να μας γνωρίσετε.